'​והאיש משה'
לזכרו של בונה הישיבה ומייסדה, יו"ר הנהלת הישיבה, איש החזון ורב הפעלים
 
תודות לצוות הצילום: גרשון אלינסון, הלל מן
______0
Powered by ActiveTrail