__________900
__________42
________-___...
____________...
____________...
__________22
____________...

___________25
___________24

___________25
___________24

שיעורים לקריאה
____________...
השיעור דן בכמה פנים של דין שימור – האם השימור הוא מצווה או צורך בחפצא של המצה, האם הוא נצרך רק לכתחילה או גם בדיעבד ועוד.
____________...
מדוע כוללת המזוזה רק את המחצית האחרונה של התפילין, פרשיות התכלית? מדוע אין בה הזכרת יציאת מצרים? מה טיבה של שמירת הדלתות של המזוזה? המשלימה של מצוות המזוזה לדורות, היא מצוות המזוזה של מצרים - דם הפסח. 
____________...
בעניין דרך ההגעלה היעוצה במיקרוגל ובמדיח כלים, ואף שמקצת דינים אלו כבר עלו על שולחן מלכים, נשתדל להציג בקצרה את יסודות הבעיות, ואת פתרונן.
____________...

מה טיבו ואופיו של קרבן הפסח. מי הם האוכלים ממנו וכיצד הדברים באים לידי ביטוי בפרשיות התורה. על שאלות אלו ועוד עומד פרופ' יונתן גרוסמן במאמרו.

שיעורים לשמיעה
____________...
בשיעורו הרב עמיטל עוסק בהיותנו עבדים לפרעה ובין היותנו עבדים לקב"ה. בהמשך עוסק הרב עמיטל בשאלת האורח-חיים למה הקב"ה היה צריך להטביע את המצרים בים סוף והצורך בשאילת הכלים משכנותיהם. הרב עמיטל מרהיב עוז וטוען שלקב"ה הייתה סיבה למה לא להטביע את כל מצרים אלא להטביע את הנוגשים.
_____________9
בשיעורו עומד על ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין על היבטי הזכירה שאנו מצווים במהלך השנה וכיצד הדבר בא לידי ביטוי באופן מובהק וייחודי בחווית ליל הסדר. ליל הסדר הוא לילה שנסוב סביב הזכירה שמייצרת זיקה וברית בין כנסת ישראל לקב"ה. 
____________...
בשיעורו סוקר הרב יאיר קאהן את המצוות השונות בליל הסדר ודרך הגמרות בפרק "ערבי פסחים" ובמקומות נוספים יחד עם דברי הראשונים מאיר הרב קאהן את ההיבטים השונים במצוות ליל הסדר ובסדרן.
____________13
בשיעורו עומד הרב עזרא ביק על ייחודו של ההלל הנאמר בליל הסדר ללא ברכה כמבע של התפרצות גואה של שמחה והודייה לקב"ה על היציאה ממצרים.
Powered by ActiveTrail