__________900
__________42

_____________23

____________...
__________22
______57
____________...
__________22
______57

______61
מגילת רות
ד"ר יעל ציגלר
 
בסדרה מעמיקה ומקיפה שפורסמה לראשונה בבית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון ולאחר מכן עובדה לספר: רות-"מניכור למלוכה" בהוצאת מגיד עומדת ד"ר יעל ציגלר על הסיפור המופלא של מגילת רות והטמון בו.
_______37
מגילת רות (אודיו)
פרופ' יונתן גרוסמן

 
בסדרה בת ארבעה פרקים עומד פרופ' יונתן גרוסמן על נושאים שונים בתוך המגילה. על הדמויות השונות במגילה, על המפגש בגורן וגאולת השדה.

שיעורים לקריאה
____________...
בשיחתו עוסק הרב ליכטנשטיין בדברי הרמב"ן המפורסמים על זכירת מעמד הר סיני. בהמשך עובר הרב ליכטנשטיין לעסוק בשני מימדים בקניין תורה- המאמץ וה"כיבוש" מחד וההתבטלות והענווה מאידך.
____________...
בשיעורו, עוסק הרב טרגין בסוגיות הגמרא בענייני גירות. בשיעורו פורס הרב טרגין את השלבים השונים בקבלת הגירות ובהבנות השונות בדברי הראשונים בסוגיה זו.
____________...
במאמרו דן הרב גולדברג בעיקרי דיני גירות ובהיביטים המחשבתיים העולים מדיני גירות. לטענתו דווקא דרך המקרה ה"חריג" של הצטרפות לאומה אנו למדים על משמעות כניסה לעם ישראל.
שיעורים לשמיעה
____________...
בשיחתו לקראת שבועות מציג הרב את שני הצדדים- כנסת ישראל והקב"ה בנתינת וקבלת התורה. בהמשך עוסק הרב בחשיבות לימוד התורה בתקופת הישיבה או מחוצה לה. 
_____________9
בשיעורו הרב מדן עוסק בדמיון בין מגילת רות לבין איוב. בהמשך דן הרב מדן בטיב התענית ובבחירה החופשית של הדמויות במגילה.
____________...
הרב תבורי דן בשיעורו במנהגי הראשונים. בשיעורו עוסק הרב תבורי בברכת "מקרא מגילה" על מגילת רות. בהמשך דן הרב תבורי בקריאת מגילה לפני הנץ.

Powered by ActiveTrail