__________900
שיעורי ישיבת הר עציון לחנוכה
לקראת ימי האורים אנו שמחים להגיש לכם דף מתורת ישיבת הר עציון. בדף תוכלו למצוא מתורת הישיבה בשלל התחומים: תנ"ך, גמרא, הלכה ומחשבה בקבצי וידאו, אודיו וטקסט.

אנו מאחלים לכם ולמשפחותיכם חנוכה שמח!
בית ישיבת הר עציון
____________...
____________...
____________...
__________22
____________...
____________...
_____________10
שיעורי אודיו
____________...
בגמרא נאמר כי הרואה נר חנוכה צריך לברך ברכת שעשה ניסים. מהו אופיה של ברכה זו: האם מדובר בברכת המצוות או שמא זו ברכה מיוחדת שנתקנה לראיית נר חנוכה, או אולי מדובר בברכה על עיצומו של יום? שאלות אלו עומדות ביסוד כמה מחלוקות בראשונים באשר לשאלה מיהו המברך את ברכת הרואה, ומהו סדר ברכות נר חנוכה.
____________...
דרך דברי המשך חכמה עוסק הרב שלמה ברין במקורות היסודיים של חנוכה. על ההודעה שמתמקדת בניצחון אל מול נס פך השמן. המשך חכמה בפרשת וישב אומר שעיקר הנס הוא השלטון למעלה מ-200 שנה (מדברי הרמב"ם) כאשר העיקר הוא העניין המדיני. דרך מחלוקת הרמב"ן והרמב"ם על בית חשמונאי בגישה האוהדת לעומת הביקורתית מציב הרב ברין את המשך חכמה כהוגה לאומי- דרכם של עם ישראל ביחס לניצחון במלחה
____________...
שיעור זה נחלק לשני נושאים: בחלק הראשון של השיעור נעסוק בראשיתה של פרשת מקץ, ובעיקר בשאלה מדוע לא קיבל פרעה את פתרון החלומות שהוצע לו על ידי יועציו, ומהו החידוש היסודי בפתרונו של יוסף. בחלק השני של השיעור נעסוק בענייני חנוכה, במחלוקתם של בית שמאי ובית הלל האם ההדלקה היא מוסיף והולך או פוחת והולך, וכן בשאלה האם ניתן להדליק נר חנוכה בנר שעווה.
____________...
בשיעורו עוסק הרב יואל בן נון בקשר בין נבואת זכריה לבין חנוכה. חגי וזכריה ספרים צמודים והתאריכים שבו מפנים אותנו ליום יסוד היכל ה' בכ"ד בכסלו. דרך דברי היעב"ץ בתשובה על קושיית הבית יוסף מפנה אותנו האחרון לסיבת שמונה ימי חנוכה. בהמשך עובר הרב יואל לדון בעיתויי של הבאת ביכורים עד ימי חנוכה. בהמשך כיד ה' הרחבה ממשיך הרב יואל לדון בנבואת זכריה.
שיעורי טקסט
____________...
במאמרו עומד ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין בטיבו ואופיו של חג החנוכה תוך דיון מעמיק במקורותיו ובהשוואה לימי הפורים. בדיונו מחדש הרב את חשיבות הדלקת נר חנוכה על הפתח כמסמל מקום של חידוש הברית. 
_____________9
בשיעורו עוסק ראש הישיבה הרב ברוך גיגי בסוגיית ברכת שהחיינו על הימים הנוראים, וממשיך בהתלבטות הגמרא האם יש לסמוך ברכה זו למצוות החג. מכאן נוגע המאמר בשאלת אופיו של היום והזיקה להדלקת נרות חנוכה.
____________...
בשקלא וטריא ההלכתי דן הרב שלמה לוי במי שנאלץ לכבות את הנרות לפני שדלקו חצי שעה, כגון חיילים היוצאים לפעילות סמוך לצאת הכוכבים, או כל אדם הנאלץ לצאת ממקומו לאחר הדלקת הנרות ואינו יכול להשאיר את הנרות דולקים - האם יכול במצבים כאלה להדליק בברכה.
____________13
בדברים לקראת החנוכה עומד הרב ביק על "עיניינו של חג". ברעיון מרכזי עומד הרב ביק על החשיבות בהמשכיות ההדלקה במשך 8 ימים ועל החשיבות של נר קטן שממנו ניתן להפוך ללהבה- "והיה בית יעקב לאש ובית יוסף להבה" 
Powered by ActiveTrail