_____-___

מתורת הישיבה לפסח

חידוש מהגוש | מיוחד לפסח
medan-small-...
מו"ר הרב יעקב מדן 
בכל דוד ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.

 
grossman-sma...
פרופ' יונתן גרוסמן
לכבוד שבת חוה"מ חידוש על מגילת שיר השירים "אכלו רעים שתו ושכרו דודים".
kahn-small-v...
הרב יאיר קאהן
"שפוך חמתך על הגויים" - על מיקומו של המשפט בסדר ההגדה.
ערב לימוד אבות ובנים | ערב פסח תשע"ח
medan-video-...
מו"ר הרב יעקב מדן - מכירת חמץ
בשיעורו עוסק הרב מדן בהתפתחות ההלכתית של מכירת חמץ מימי הגמרא ועד פוסקי דורנו. 
stav
הרב אברהם סתיו- קרבן פסח
בשיעורו דן הרב אברהם בייחודו של קורבן פסח אל מול שאר הקורבנות. בהמשך עוסק הרב אברהם בהבטים המחשבתיים והרעיוניים של מושג האכילה בקורבן פסח.
raanan-video
הרב נחמיה רענן- הגדה של פסח מבנה ומשמעות
בשיעורו עוסק הרב נחמיה רענן במבנה ההגדה לפי המתואר במשנה לבין מבנה ההגדה לפי הסדר אותו סידר בעל ההגדה, על ההבדלים והמשמעיות של אותו מבנה- שאלה, סיפור שבח והודיה.
שיעורים כתובים מבית המדרש הווירטואלי (VBM) ע"ש קושיצקי
moshe
לא יראה ולא ימצא
מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל


בשיעורו סוקר הרב ליכטנשטיין את הדעות השונות בדין "בל יראה ובל ימצא" בפסח ובהבנות השונות לדין זה.
medan-big
להודות ולהלל
מו"ר הרב משה ליכטנשטיין


בשיעורו עוסק הרב משה ליכטנשטיין באמירת הלל בפסח ובטיב ההבדל בין הלל לבין הודאה. לבסוף טוען הרב שכל עניין החגים הינו העמידה לפני ה' ואמירת השבח
landing-brin
בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך 
הרב שלמה ברין


בשיעורו, עוסק הרב ברין במשמעות המילה פסח ועל ההבדל בין חג הפסח לחג המצות.
landing-shlo...
בציעה על המצות בליל הסדר
הרב שלמה לוי 


במאמרו ההלכתי, דן הרב שלמה לוי בחובה לברך כבכל חג על "לחם משנה" ובין החובה לברך על "לחם עוני". בסוף המאמר דן הרב שלמה בהלכה למעשה- כיצד לנהוג בשעת הברכה והבציעה של המצות.
שיעורי אודיו מבית המדרש הווירטואלי (VBM) ע"ש קושיצקי
udi
ב"יד חזקה"
מו"ר הרב יהודה עמיטל


בשיעורו הרב עמיטל עוסק בהיותנו עבדים לפרעה ובין היותנו עבדים לקב"ה. בהמשך עוסק הרב עמיטל בשאלת האורח-חיים למה הקב"ה היה צריך להטביע את המצרים בים סוף והצורך בשאילת הכלים משכנותיהם. הרב עמיטל מרהיב עוז וטוען שלקב"ה הייתה סיבה למה לא להטביע את כל מצרים אלא להטביע את הנוגשים.  
udi
פסח בתור יציאה לחרות
הרב הלל רחמני


בשיעורו דן הרב הלל בעניין יציאה לחרות. ה"שפת אמת" על דברי התורה "וידע א-לוקים", על אדם שהוא עבד ועל היכולת לדבר ולהשתחרר כמבטאת חרות. 
udi
חייב אדם להקביל את פני רבו ברגל
הרב בנימין תבורי


הרב תבורי דן בדברי הגמרא בסוכה על החובה להקביל את פני רבו ברגל. על גרסת רבינו חננאל שיש חיוב להקביל פני רבו בכל יום. ועל טיב החיוב שמדמה קבלת פני שכינה.
landing-lehman
יציאת מצרים הסיפור שלנו
הרב בנימין להמן 


בשיעורו עוסק הרב להמן במשמעות ה"סיפור" ובצורך של כל אדם בליל הסדר למצוא ולספר את הסיפור שלנו.
bdika